90% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर, अर्ज सुरू मिळणार 3.50 लाख रुपये अनुदान

Pm Kisan Tractor Yojana - PM किसान ट्रॅक्टर योजना 2022, Tractor Subsidy in Maharashtra, ९०% Subsidy On Tractor. Pm Kisan Latest Yojana, Shetkari Yojana 2022 Maharashtra

Pm Kisan Tractor Yojana – PM किसान ट्रॅक्टर योजना 2022, Tractor Subsidy in Maharashtra, ९०% Subsidy On Tractor. Pm Kisan Latest Yojana, Shetkari Yojana 2022 Maharashtra महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई शासन निर्णय क्रमांक एसटीएस- 2011/प्रक्र439/अजारक-1 दि. 6 डिसेंबर 2012 आणि सामाकि न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई शासन … Read more