Sweet juice

मधुर रस – लक्षणे, गुण व कार्ये, वैशिष्ट्य

मधुर रसाची लक्षणे स्नेहनप्रीणन आल्हादमार्दवैः उपलभ्यते । मुखस्थो मधुरश्च आस्यं व्याप्नुवान् लिंपति इव च । मधुर रसामुळे शरीरामध्ये स्निग्धता व मृदुत्व निर्माण होते, शरीर व मनाचे...

Continue reading...