Principles

आयुर्वेदाचे मूलभूत सिद्धांत – Principles of Ayurveda

कोणतेही शास्त्र मग ते फिजिक्स, केमिस्ट्री असो किंवा आयुर्वेदासारखे प्राचीन शास्त्र असो, प्रत्येक शास्त्राचे स्वतःचे नियम, तत्त्वे किंवा सिद्धान्त असतात. शास्त्राची मूलभूत तत्त्वे ही त्या शास्त्राचा...

Continue reading...