kapha

कफदोष – Definition, सामान्य स्थाने

शरीराच्या वृद्धीसाठी आवश्यक असणारा तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे कफदोष, या कफदोषाबद्दलची सविस्तर माहिती देत आहोत. कफदोष निरुक्ती (Definition) केन (जलन) फलति इति कफः शब्दकल्पद्रुम ज्या द्रव्यामुळे...

Continue reading...