Indian Diet

आहार – आहाराची शरीराला असणारी आवश्यकता, शरीरावर होणारे परिणाम

प्रत्येक क्षणाला झिजते ते शरीर शीर्यते इति शरीरम्, अशी शरीर या शब्दाची व्याख्या केली जाते. हृदय, फुफ्फुस, वृक्क, यकृत, मांसपेशी, आंत्र या अवयवांचे कार्य शरीरामध्ये सतत...

Continue reading...