Amlarus

आम्लरस – लक्षणे, गुण व कार्ये, शरीरार होणारे परिणाम

आम्लरसाची लक्षणे आम्लः क्षालयते मुखम्। हर्षणो रोमदन्तानां अक्षिध्रुवनिकोचनः ।। आम्लरसामुळे तोंडाला पाणी सुटते, अंगावर रोमांच उभे राहतात, दात आंबतात आणि डोळे(eyes) व भुवया आकुंचित होतात. चिंच...

Continue reading...