Physiology

संवेदी मार्गाचे शरीरविज्ञान – प्रकार, मार्गाची कार्ये, संवेदनाची व्याख्या

संवेदी मज्जासंस्था मध्यवर्ती मज्जासंस्थेला सर्व प्रकारच्या संवेदनांची माहिती संकलित करते. इंद्रिये विशेष इंद्रिये सामान्य संवेदना विशेष इंद्रिये: दृष्टी, श्रवण, गंध, चव आणि समतोल ही विशेष इंद्रिये...

Continue reading...

मज्जासंस्थेचे शरीरविज्ञान – शारीरिक विभाग, सेरेब्रमचे कार्य

संदेश प्रसारित करणारी आणि शरीराच्या विविध कार्यांचे समन्वय साधणारी यंत्रणा मज्जासंस्था म्हणतात. मज्जासंस्थेचा शारीरिक विभाग मध्यवर्ती मज्जासंस्था परिधीय चिंताग्रस्त 1. मेंदू2. पाठीचा कणा 1.अपरिवर्तित मज्जासंस्था2. Efferent...

Continue reading...