Disease

कफदोष – Definition, सामान्य स्थाने

शरीराच्या वृद्धीसाठी आवश्यक असणारा तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे कफदोष, या कफदोषाबद्दलची सविस्तर माहिती देत आहोत. कफदोष निरुक्ती (Definition) केन (जलन) फलति इति कफः शब्दकल्पद्रुम ज्या द्रव्यामुळे...

Continue reading...

वातदोष – वातदोषाची निरुक्ती, गुण, पर्याय, संघटन

लोक पुरुष साम्य सिद्धान्तानुसार सृष्टी व मनुष्य देहामधील क्रियात्मक साधर्म्य शिकताना आपण बघितले की, शरीर व सृष्टीमध्ये विक्षेप म्हणजेच हालचालीस कारणीभूत द्रव्य वायू आहे. शरीरामधील वातदोष...

Continue reading...