Ayurveda

आयुर्वेदाचे मूलभूत सिद्धांत – Principles of Ayurveda

कोणतेही शास्त्र मग ते फिजिक्स, केमिस्ट्री असो किंवा आयुर्वेदासारखे प्राचीन शास्त्र असो, प्रत्येक शास्त्राचे स्वतःचे नियम, तत्त्वे किंवा सिद्धान्त असतात. शास्त्राची मूलभूत तत्त्वे ही त्या शास्त्राचा...

Continue reading...

क्रियाशारीराचे महत्त्व – Kriya Sharir

आयुर्वेदशास्त्र माणसाच्या आरोग्याचा विचार करते म्हणजेच माणसाच्या शरीराचा विचार करते. आयुर्वेदशास्त्रानुसार मनुष्यदेह म्हणजे केवळ हातपाय असलेला मनुष्य नाही. मग शरीर म्हणजे काय? शरीराची व्याख्या काय आहे....

Continue reading...

आयुर्वेदाची वैशिष्ट्ये – भारतीय वैद्यकशास्त्र

आयुर्वेद हे एक भारतीय वैद्यकशास्त्र असून, अतिशय प्राचीन अशी वैदिक परंपरा आयुर्वेदशास्त्राला लाभलेली आहे. आज एकविसाव्या शतकामध्ये माणसाने प्रगतीचे अत्युच्च शिखर गाठलेले आहे, संगणकाने माणसाच्या आयुष्यात...

Continue reading...